Ebel Croeze

25-10-1922 te Leek †01-04-1945 te Wilhelmshaven

Ebel Croeze - 22 jaar (Landarbeider)


Ebel Croeze was landarbeider, gereformeerd en was ondergedoken vanaf 1943. hij verspreidde het blad Trouw. Zijn ouders waren: Broeerius Croeze en Leentje Sikkema en woonde aan Lettelberterdijk 11Op de systeemkaarten van verzetsbetrokkenen’ in het Regionaal Historisch Centrum,
Groninger Archieven, Toegang 2183, staat vermeld dat hij bij de illegale pers was
betrokken en verder geen deel uitmaakte van een verzetsgroep.

Ebel was een principiële onderduiker.

Door verraad werd hij 19 januari 1945 gearresteerd. Hij overleed 1 april 1945 te
Wilhelmshaven (Duitsland).

Overlijdensbericht:
Heden ontvingen wij het treurige
bericht, dat op 1 April uit het smartelijk lijden in het concentratiekamp te Wilhelmshaven is overleden onze zo innig geliefde Zoon, Broeder, Behuwd-broeder en Oom Ebel Croeze in den bloeienden leeftijd van 22 jaar. Fam. Croeze, Enumatil F12, 18 April.

Overlijdensadvertentie uit:
Nieuwe Provinciale Groninger Courant, uitgave van Jan Haan NV, woensdag 2 mei 1945, nr.4

Ebel ligt begraven op het Friedhof Aldenburg te Wilhelmshaven en staat vermeld op een
gedenksteen op het Nederlands ereveld Osnabruck.

Op de kaart

@2023 Copyright WKRegister.nl ontworpen en ontwikkeld door AYO MEDIA