Jan Wiersma

09-04-1924 te Zuidhorn †24-12-1944 te Neuengamme

Jan Wiersma - 20 jaar (Landarbeider)

Klaas en Jan Wiersma

Jan en Klaas Wiersma, twee broers die altijd in elkaars gezelschap waren, woonden hier op Diepswal in de oorlogstijd. Klaas zijn naam voluit was Klaas Reinder was de oudste van de twee en geboren op 15 januari 1922. Zijn jongere broer Jan was geboren op 9 april 1924.

Na de lagere school periode in Pieterzijl gingen zij direct aan het werk bij de boer. Als men aan de jongens vroeg wat zij later wilden worden gaven ze beiden als antwoord boerenknecht. 

Veel tijd voor hobby’s was er niet. Er moest gewerkt worden. Kameraden hadden ze wel onder andere Arnold Stuut. De jongens zochten elkaar wel op als daar de tijd voor was. Klaas heeft ook een tijdje omgang gehad met een meisje uit de omgeving.

Gedurende de oorlog was het relatief rustig in Pieterzijl dus het leven ging gewoon verder. Er kwam echter bericht dat de jongens zich moesten melden voor de arbeidsinzet in 1944. De mannen wilden niet en doken daarom onder in Oldehove.

Af en toe stiekem terug naar Pieterzijl. Overdag werd er in de schuur bij Kuin garen gesponnen van wol alsmede jute zakken voor de aardappelen gemaakt. Zo bleven ze uit het zicht. Er was echter een persoon die dat vanuit een bootje in het Diep in het de gaten hield. Hij kon goed zien als de deur open en dicht ging van de schuur. Door deze persoon zijn de  jongens verraden en op een nacht zijn zij samen met Sjoerd Kok opgepakt en naar het politiebureau in Grootegast gebracht. Daarna overgebracht naar het Scholtenhuis in Groningen alwaar zij werden verhoord.

De ouders van Klaas en Jan zijn 1 keer op bezoek geweest aldaar. Ze hadden wat appels meegenomen die de zus van de jongens had verdiend met het helpen verplaatsen van het vee bij een boer in Pieterzijl. Dit is de laatste keer geweest dat de ouders de jongens hebben gezien.

Vanuit Groningen via Amersfoort zijn de jongens gedeporteerd naar kamp Neuengamme in Duitsland.  De familie wist niks over de situatie waarin zijn verbleven. Niets over het harde werken en krijgen van weinig of geen voedsel. Via de radio die stiekem werd beluisterd bij de familie Stuut bleef men op de hoogte van de oorlog en hoopten als de oorlog voorbij zou zijn de jongens zouden terugkeren naar huis.Dit is echter niet gebeurd.

Jan de jongste is overleden op 24 december 1944 en zijn broer Klaas Reinder op 11 maart 1945 aan de gevolgen van hongeroedeem. Dit bericht is later bij de ouders verteld door de politie die dit kwam vertellen.

De ouders van de jongens zijn er nooit echt overheen gekomen. Dit verlies was heel groot. Ze spraken er niet veel over en gingen met de ouders die ook een kind moesten missen om als buren en spraken er met deze lotgenoten niet over.

Na de bevrijding is de verrader door dorpsgenoten en familieleden van de jongens van huis gehaald en naar het politiebureau gebracht.

Het huis en de overlijdensakte van Jan Wiersma:Op de kaart

@2024 Copyright WKRegister.nl ontworpen en ontwikkeld door AYO MEDIA