Oorlogsmonument Doezum

14-09-1944 Doezum

Oorlogsmonument Doezum

Het oorlogsmonument, beter bekend als “De Leeuw” in Doezum, is een wit natuurstenen beeld van de Nederlandse leeuw. Het beeld is geplaatst op een gemetseld voetstuk. De leeuw staat op het Kerkplein en kijkt richting de St. Vitus Kerk. Het initiatief voor een monument kwam uit de burgerij. In november 1945 werd door burgemeester en wethouders een comité samengesteld, waarin personen uit verschillende dorpen plaats namen. Uit Doezum waren dat Tj. Balk, landbouwer en winkelier, J. Duursema, directeur zuivelfabriek te Doezum en J.F. van der Veen, landbouwer. Het comité had als doel een monument op te richten voor de inwoners van de voormalig gemeente Grootegast, om de slachtoffers te herdenken die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het hiervoor benodigde geld werd door middel van een lijst collecte in de tweede week van september 1946 bijeen gebracht. Toen moest er een ontwerp komen en een geschikte plaats voor het monument. Door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is op 14 april 1953 een goedkeuringsbesluit genomen voor het ingediende ontwerp.

De onthulling van het monument was op dinsdag 8 juni 1954.

Ontwerper van het beeld is de beeldhouwer Rissinus D. (Rinus) Meijer (Groningen 1917 - Harkstede 1985).

Op de kaart

@2024 Copyright WKRegister.nl ontworpen en ontwikkeld door AYO MEDIA