Oorlogsmonument

04-05-1950 Grijpskerk

Oorlogsmonument

Na de bevrijding kwam in Grijpskerk al spoedig de gedachte naar boven dat men een oorlogsmonument wilde oprichten. Nadat de daartoe in het leven geroepen commissie hfl. 7.000,- bijeen had gebracht, kreeg gemeentearchitect J. Boersma de opdracht een gedenkteken te ontwerpen. De toestemming tot plaatsing werd spoedig verkregen nadat de Provinciale Commissie voor Oorlogs- en Vredesgedenktekens het ontwerp aan de minister van O.K. en W. ter goedkeuring had voorgedragen.

Het monument is op 4 mei 1950 onthuld door mevrouw H.R. Kalk, weduwe van de in de oorlog doodgeschoten gemeentesecretaris Hendrik Renze Kalk.

Het monument bevindt zich op de Algemene begraafplaats, gelegen aan de Oosterkade te Grijpskerk.

De klokkentoren van Grijpskerk is opgetrokken uit bruinrode handvorm-steen gemetselde pijlers, die door een samenstel van eiken balken geschoord worden. De pijlers dragen een klokkenstoel met een koperbekleding op het dak. In de klokkenstoel is een luidklok aangebracht. Het gedenkteken is 12 meter hoog, 3 meter 60 breed en 3 meter 60 diep. Achter de klokkenstoel bevinden zich de graven van een aantal verzetsmensen.

De betekenis van dit gedenkteken is door de ontwerper, ir. J. Boersma, als volgt omschreven: "Bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei herinnert de klok de bevolking eraan dat de zo duur gekochte vrijheid niet onnadenkend aanvaard mag worden. De vrijheid in geestelijke zin wordt tenslotte gesymboliseerd door het op het dak van de klokkenstoel geplaatste Christusmonogram."

De klok draagt als randschrift:

'K VERKONDIG U TE ALLER STOND
DAT 'T VADERLAND DE VRIJHEID VOND
EN DAT GIJ 'T WETEND NIET VERGEET
DIE VRIJHEID GING IN 'T ROOD GEKLEED.

De tekst op de muur luidt:

1940-1945
DE VRIJHEID VERRIJST
UIT DE DOOD VAN VELEN.

 

Op de kaart

@2024 Copyright WKRegister.nl ontworpen en ontwikkeld door AYO MEDIA