Roosje Israels

29-11-1856 te Zuidhorn †16-04-1943 te Sobibor

Roosje Israels - 86 jaar (Huisvrouw)

Roosje Isaels woonde met haar broer Jonas op A 314 Zuidhorn (tegenw. Schoolstraat 11) OF Schoolstraat 9a t/m 9d (voormalig terrein Boerema).


Roosje Israëls was het zevende kind en de derde dochter van Salomon Sanders Israëls en Lea Levie. Zij had vijf broers en vier zussen. Zeven andere kinderen uit het gezin zijn voor de oorlog overleden.

De familie Israels waren veehandelaren. Roosje en haar broer Jonas Israels leefden strikt volgens de joodse wetten. Op de sjabbat schakelden zij een niet-joods dienstmeisje in om voor hun het fornuis aan te steken, zodat eten kon worden gekookt.

Op 26 november 1942 ontving de burgemeester van Zuidhorn een telegram met het bevel alle joden in Zuidhorn te arresteren. Het voornemen was om hen op 28 november via het Hoofdstation in Groningen naar Westerbork te vervoeren. De burgemeester voerde het bevel echter niet uit maar zocht contact met iemand van het verzet. Roosje Israels sloeg het aanbod om onder te duiken echter af omdat zij geen slecht geweten had en nooit iemand kwaad gedaan had.

Begin maart 1943 ontving Roosje Israels de aanzegging van de groepscommandant van de Marechaussee in Zuid-horn, dat zij zich gereed moest maken voor vertrek uit haar woonplaats. Op 9 maart, 's avonds om half zeven, bracht een ambulance Roosje Israels en haar broer Jonas Israels naar Groningen. In Groningen werden zij opgenomen in het Israelitisch oudeliedengesticht Beth Zekeiniem gevestigd aan de Schoolholm. Op 11 maart werden Roosje Israels en haar broer naar Westerbork gebracht tesamen met nog 88 andere Groningers.
Roosje Israels * woonde met haar broer Jonas [1859] in Zuidhorn.
Dat blijkt zonneklaar uit de gegevens die DJM bij beiden verstrekt.
Zij was een dochter van Salomon Sanders Israëls [1807 Hoogezand - 1869 Zuidhorn] en Lea Levie [ 1822 Sappemeer - 1900 Zuidhorn]. Zij werd tegelijk met haar broer Jonas [1859] gedeporteerd en in Sobibor omgebracht.
Van zes anderen die in dit gezin geboren werden staat vast, dat zij al voor de oorlog overleden zijn. Van twee is alleen de geboortedatum bekend. Haar zwager Eliazer Gans [1851 Aduard], die getrouwd was met haar zuster Hanne [1862 Zuidhorn - Aduard 1932] overleed in juli 1940 te Harlingen.

In Zuidhorn is op 4 mei 2005 een * plaquette onthuld met vijf namen: Roosje en Jonas en de twee andere joodse inwoners van Zuidhorn, het echtpaar Abraham en Rebecca van der Hal - van Dam, die tegelijk met hen werden gedeporteerd en op dezelfde dag als zij in Sobibor werden omgebracht.
De vijfde naam is die van de marechaussee Geert Walda [Wieuwerd 1920], die met zijn collega’s hen had moeten arresteren, maar zij weigerden dit. In plaats daarvan werden de mensen gewaarschuwd onder te duiken. Hij is in april 1945 in Neuengamme gestorven.
 

Op de kaart

@2023 Copyright WKRegister.nl ontworpen en ontwikkeld door AYO MEDIA